O mne Mgr. Zuzana Bittnerová, PhD.

VZDELANIE


2010 - 2014 Doktorandské štúdium
Komenského Univerzita v Bratislave
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
 
Študijný program: translatológia
Študijný odbor: 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo
 
 
2008 - 2010 Magisterské štúdium
Komenského Univerzita v Bratislave
Filozofická fakulta
 
Študijný program: anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Študijný odbor: 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo
 
 
2005 - 2008 Bakalárske štúdium
Komenského Univerzita v Bratislave
Filozofická fakulta
 
Študijný program: anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Študijný odbor: 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo


DOPLŇUJÚCE VZDELANIE


2015 - 2016 Pedagogické vzdelávanie vysokoškolských učiteľov
(so zameraním na pedagogiku, didaktiku a didaktickú techniku)
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
16.7.2012 - 20.7.2012 Odborný seminár pre učiteľov konferenčného tlmočenia
Európska komisia, Brusel
 
27.4.2011 - 30.4.2011 Odborný seminár zameraný na didaktiku prekladu
Katedra germanistiky, Filozofická fakulta,
Prešovská univerzita v Prešove


PRACOVNÉ SKÚSENOSTI


2015 - 2017 odborná asistentka
výučba tlmočenia a prekladu v anglickom a nemeckom jazyku
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
23. - 24.6.2015 členka skúšobnej komisie pre odborné skúšky súdnych tlmočníkov a prekladateľov
 
Od 2013 akreditovaná členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov
 
Od 2011 súdna prekladateľka v odbore nemecký jazyk - slovenský jazyk
 
Od 2010 súdna prekladateľka v odbore anglický jazyk - slovenský jazyk
 
Od 2009 lektorka, tlmočníčka a prekladateľka na základe živnostenského oprávnenia
 


VÝBER Z PUBLIKOVANEJ LITERATÚRY


BITTNEROVÁ, Zuzana: Korrektives Dolmetschen als Problemlösungsstrategie im Simultandolmetschen.
In: Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 6. Viedeň: Praesens Verlag Wien. 2015.
ISBN 978-3-7069-0860-3. S. 62-70


BITTNEROVÁ, Zuzana: Problém v simultánnom tlmočení a subjektívne faktory ovplyvňujúce jeho riešenie.
In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 3. Bratislava: Univerzita Komenského. 2014.
ISBN 978-80-223-3750-2. S. 20-34


BITTNEROVÁ, Zuzana: Procesuálne modely simultánneho tlmočenia.
In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013.
ISBN 978-80-223-3514-0. S. 17-31


BITTNEROVÁ, Zuzana: Translatorenausbildung in der Slowakei.
Versuch einer Bestandsaufnahme. In: Germanistische Studien in der Slowakei. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.
ISBN 978-3-631-63321-2. S. 169-181


BITTNEROVÁ, Zuzana: Verbálne protokoly v svetle interdisciplinárneho prístupu vo výskume simultánneho tlmočenia.
In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 1. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012.
ISBN 978-80-223-3293-4. S. 12-27


BITTNEROVÁ, Zuzana: Übung 3 - Übersetzungsauftrag und Ausgangstextanalyse.
In: Slowakische Hefte zur Übersetzungsdidaktik und -methodik 1. Norderstedt: Books on Demand, 2011.
ISBN 978-3-8423-6585-8. S. 20-22