ÚRADNÝ PREKLAD - NEMČINA Úradný preklad nemecký jazyk

Potrebujete úradný preklad v nemeckom jazyku?


Nemčina je narozšírejnejším jazykom Európskej únie. Je hlavným jazykom pre 96,75 milióna Európanov a podľa počtu hovoriacich je po ruštine druhým európskym jazykom. Je tretím najvyučovanejším jazykom v Európskej únii (po angličtine a francúzštine) a rovnako aj v USA (po španielčine a francúzštine).


Ako úradný jazyk sa používa v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Luxembursku a Lichtenštajnsku. Ako regionálny alebo miestny úradný jazyk aj v ďalších 33 krajinách (napr. v Taliansku, Belgicku, Dánsku, Poľsku). Aj na Slovensku žije nemecká národnostná menšina, ktorá rozpráva po nemecky. Rovnako ako angličtina patrí k západogermánskym jazykom.