ÚRADNÝ PREKLAD - ANGLIČTINA Úradný preklad anglický jazyk

Potrebujete úradný preklad v anglickom jazyku?


Počet krajín, v ktorých je angličtina úradným jazykom je 54 (z celkového počtu 196 krajín sveta) a dohovoríte sa ňou v niekoľkých afrických krajinách a v Oceánii. Okrem toho je úradným jazykom organizácií ako OSN, NATO a EÚ. Po anglicky sa tak dohovoríte vo viac ako štvrtine sveta. Hovorí ňou približne 330 miliónov obyvateľov a viac ako 250 miliónov ľudí ju používa ako druhý jazyk.