Spolu nájdeme tie správne slová...

Mgr. Zuzana Bittnerová, PhD.

anglický jazyk | nemecký jazykÚradný preklad Pezinok

Pedagóg, prekladateľ, tlmočník a dvojnásobná mama v jednej osobe. Kvalitou, individuálnym a profesionálnym prístupom sa snažím bojovať proti dumpingu a pochybným praktikám mnohých prekladateľských agentúr. Z profesijného univerzitného prostredia som vykročila na vlastnú cestu. Preklad je pre mňa nekonečným lákavým zdrojom nových vedomostí, tlmočenie adrenalínový šport a výučba cudzích jazykov vlastnou záhradou.